Tack för att du kontaktar oss
Överlåt måleriarbetet på oss

Vad händer nu?

 1. När vi mottagit din anmälan så kommer vi ut och går på plats igenom vad som ska göras
 2. Vi skickar en kostnadsfri offert
 3. Du ger oss feedback på offerten
 4. Startdatum bestäms i samråd med dig
 5. Arbetet påbörjas
 6. Efter avslutat arbete gör vi en besiktning tillsammans med dig

Du har gjort ett bra val

På Tommy Anderssons Måleri AB har vi fokus på kvalitet och miljö.

 • Färger och andra material väljs för begränsad miljöpåverkan
 • Hushållning med resurser som el och vatten
 • Återhållsamhet vid användning av lösningsmedelsburna produkter
 • Målsättning uppfylla kraven i Måleriföretagens miljöcertifiering
 • Kvalitetsarbete för lång livslängd